e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

委婉 ủy uyển
♦Hình dung tiếng ca trầm bổng uyển chuyển. ◇Nho lâm ngoại sử : Cánh hữu na tế xuy tế xướng đích thuyền lai, thê thanh ủy uyển, động nhân tâm phách , , (Đệ nhị thập tứ hồi) Lại thêm có tiếng sáo tiếng hát khe khẽ từ thuyền đưa lại, thê lương réo rắt, làm xúc động lòng người.
♦Hình dung lời nói dịu dàng, dễ cảm (để an ủy, khuyên nhủ...). ◇Hồng Lâu Mộng : Bảo Ngọc kiến tha như thử, chỉ đắc ủy uyển giải khuyến liễu nhất hồi , (Đệ nhị thập bát hồi) Bảo Ngọc thấy (Tập Nhân) như thế, chỉ biết dịu dàng khuyên giải một hồi.