e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

古渡 cổ độ
♦Bến cũ, bến đò lâu năm. ◇Đái Thúc Luân : Đại giang hoành vạn lí, Cổ độ miểu thiên thu , (Kinh khẩu hoài cổ ) Sông lớn dài muôn dặm, Bến cũ mịt nghìn thu.