e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

清脆 thanh thúy
♦Tiếng trong trẻo và vang xa. ☆Tương tự: hưởng lượng . ★Tương phản: đê trầm , sa á , tê á . ◇Nhi nữ anh hùng truyện : Na tì bà đàn đắc lai thập phần viên thục thanh thúy (Đệ thập bát hồi) Tiếng đàn tì bà đó nghe thật là trong trẻo réo rắt điêu luyện.