e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

芒果 mang quả
Mang quả trái xoài.