e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

佻達 điêu đạt
♦Khinh bạc, phóng đãng. ◇Liêu trai chí dị : Thiết hỉ đệ đắc giai phụ, nhiên khủng kì điêu đạt chiêu nghị , (A Anh ) Riêng mừng em được vợ đẹp, nhưng ngại nàng phóng đãng quá sẽ mang tiếng dị nghị.
♦Trêu chọc, chế giễu.