e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

街坊鄰舍 nhai phường lân xá
♦Bà con lối xóm, hàng xóm láng giềng.