e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

靡靡 mĩ mĩ
♦Trì hoãn, chậm chạp. ◇Thi Kinh : Hành mại mĩ mĩ, Trung tâm diêu diêu , (Vương phong , Thử li ) Bước đi chầm chậm, Trong lòng xao xuyến.
♦Dáng cỏ rạp xuống theo gió. ◇Tống Ngọc : Bạc thảo mĩ mĩ (Cao đường phú ) Cỏ mỏng rạp theo chiều gió.
♦Đồi trụy, dâm đãng. ◇Liêu trai chí dị : Âm thanh mĩ mĩ, phong độ hiệp tiết , (Phượng Dương sĩ nhân ) Tiếng hát dâm dật, dáng điệu suồng sã.
♦Hết, tận. ◇Lục Cơ : Thân lạc lạc nhi nhật hi, Hữu mĩ mĩ nhi dũ tác , (Thán thệ phú ) Người thân thưa thớt ngày thêm vắng, Bạn bè hết cả lại càng trơ trọi.
♦Nhỏ nhắn.