e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

扶竹 phù trúc
♦Một loại trúc ruột đặc, đốt dài, làm gậy chống rất tốt. Còn có tên là cung trúc .
♦Cây trúc có thân sinh từng cặp đối nhau.