e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

團魚 đoàn ngư
♦Con ba ba. § Cũng gọi là miết hay giáp ngư .