e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

陫側 phỉ trắc
♦Xót thương, buồn khổ. ◇Khuất Nguyên : Hoành lưu thế hề sàn viên, ẩn tư quân hề phỉ trắc , (Cửu ca , Tương Quân ) Gạt ngang dòng lệ hề chảy ròng ròng không thôi, thầm nhớ tới nàng hề buồn đau.