e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

契需 khiếp nhu
♦Khiếp sợ. ◇Chu Lễ : Hành sổ thiên lí, mã bất khiếp nhu , (Đông quan khảo công kí , Chu nhân ) Đi mấy ngàn dặm, ngựa không khiếp sợ.