e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

火家 hỏa gia
♦Người làm thuê. ◇Thủy hử truyện : Lỗ đề hạt tảo bạt bộ tại đương nhai thượng. Chúng lân xá tịnh thập lai cá hỏa gia, na cá cảm hướng tiền lai khuyến . , (Đệ tam hồi) Lỗ đề hạt đã rẽ chân bước ra giữa đường. Mấy nhà láng giềng và chục người làm (trong hàng bán thịt), chẳng có ai dám lại can.
♦☆Tương tự: hỏa kế , khỏa kế .