e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

間色 gián sắc
♦Tạp sắc. § Ngày xưa quần áo dùng năm chánh sắc (màu chính): xanh, vàng, đỏ, trắng và đen. Những màu khác gọi là gián sắc .
♦Còn gọi là đệ nhị thứ sắc . Là những màu do hai trong những màu hồng đỏ, hoàng vàng và lam xanh lam, trộn lẫn tạo thành. Như lục sắc xanh lục, tử sắc màu tía.