e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

墨魚 mặc ngư
♦Con mực, cá mực. § Còn gọi là mặc đẩu ngư , hoa chi .