e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

堅貞 kiên trinh
♦Tiết tháo vững vàng không đổi. ☆Tương tự: kiên nhẫn , kiên nghị . ◇Sơ khắc phách án kinh kì : Giả tú tài kiến Vu nương tử lập chí kiên trinh, việt tương kính trọng , (Quyển lục).