e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

厄運 ách vận
♦Thời vận khốn khổ, bi thảm.