e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

困難 khốn nan
♦Cùng khốn, nghèo khổ. ☆Tương tự: bần khổ , bần khốn , bần cùng , khốn khổ , khốn cùng .
♦Sự tình phức tạp, nhiều trở ngại, khó hoàn thành. ☆Tương tự: ma phiền , phồn nan , gian nan , chướng ngại . ★Tương phản: dung dị .