e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

困頓 khốn đốn
♦Khốn khổ, quẫn bách. ☆Tương tự: khốn quẫn .