e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

困厄 khốn ách
♦Gian nan khốn khổ. ◇Diêu Tuyết Ngân : Năng tại gian nan khốn ách trung sấm xuất nhất phiên sự nghiệp tài thị chân anh hùng (Lí Tự Thành , Đệ nhị quyển đệ nhị bát chương).