e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

啤酒 ti tửu
♦Bia (dịch âm tiếng Anh: beer).