e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

婚娶 hôn thú
♦Việc lấy vợ lấy chồng, giá thú, kết hôn. ◇Hậu Hán Thư : Thuận tứ tiết chi nghi, thích âm dương chi hòa, sử nam nữ hôn thú bất quá kì thì , , 使 (Chu Cử truyện ).