e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

昏禮 hôn lễ
♦§ Xem hôn lễ .