e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

印度洋 ấn độ dương
Ấn Độ dương là một trong năm đại dương trên thế giới (tiếng Anh: Indian Ocean).