e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

咯吱 khách chi
♦Lộp cộp, lách cách, rầm rập (trạng thanh). ◇Hồng Lâu Mộng : Do vị tưởng hoàn, chỉ thính "khách chi" nhất thanh, Bảo Thoa tiện cố ý phóng trọng liễu cước bộ , "", 便 (Đệ nhị thập thất hồi) Còn chưa nghĩ xong, thì nghe "cái kẹt" một tiếng, Bảo Thoa liền cố ý đi nặng bước chân.