e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

夾攻 giáp công
♦Theo hai mặt đánh vào. ◇Quốc ngữ : Việt nhân phân vi nhị sư, tương dĩ giáp công ngã sư , (Ngô ngữ ) Quân Việt chia làm hai cánh, từ hai mặt đánh quân ta.
♦☆Tương tự: giáp kích .