e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

入寇 nhập khấu
♦Quân địch xâm nhập, cưỡng chiếm.