e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

嫁娶 giá thú
♦Lấy vợ lấy chồng, cưới gả.