e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

塋記 doanh kí
♦Một loại mộ chí, văn tự giản dị, không có lời minh. ☆Tương tự: táng kí .