e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

妙年 diệu niên
♦Thời thiếu niên.