e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

妙齡女郎 diệu linh nữ lang
♦Thiếu nữ nhỏ tuổi.