e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

妙藥 diệu dược
♦Thuốc thật hay, thuốc linh nghiệm. ☆Tương tự: linh dược , tiên đan .