e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

大聖 đại thánh
♦Bậc tài đức hoàn toàn.
♦Tiếng tôn xưng đức Phật.
♦Tức Tôn Ngộ Không , còn gọi là Tề Thiên Đại Thánh , nhân vật trong truyện Tây du kí 西 của Ngô Thừa Ân .