e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

大西洋 đại tây dương
♦Tên vùng biển lớn ở giữa các châu Âu, Mĩ, Phi (tiếng Anh: Atlantic ocean).