e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

大洋 đại dương
♦Trên mặt địa cầu có năm biển lớn. ◎Như: Thái Bình dương , Đại Tây dương 西.
♦Ngày xưa một nguyên tiền (ngân tệ) gọi là đại dương .