e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

吹簫 xuy tiêu
♦Thổi ống sáo.
♦Thời Chiến Quốc Ngũ Tử Tư thổi sáo ăn xin ở chợ. Sau gọi ăn xin là xuy tiêu .
♦Tương truyền thời Xuân Thu Tiêu Sử giỏi thổi sáo, được Tần Mục Công gả cho con gái của mình là Lộng Ngọc . Sau dùng xuy tiêu tỉ dụ kết hợp hôn nhân.