e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

叉魚 xoa ngư
♦Đâm cá (bằng cây chạc). ◎Như: tiểu dã nhân vi liễu sanh kế chỉ năng hạ hà xoa ngư cật liễu .