e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

味官 vị quan
♦Khí quan phân biệt được vị chua, ngọt, mặn, đắng, chủ yếu là cái lưỡi. ☆Tương tự: vị giác khí .