e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

司機 tư cơ
♦Người lái xe, tài xế. ★Tương phản: thừa khách .
♦Cầm máy, quản lí cơ khí.
♦Người cầm máy.