e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

司長 ti trưởng
♦Các bộ hành chánh trung ương chia thành ti để điều hành. Đứng đầu một titi trưởng .