e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

升秩 thăng trật
♦Lên bực quan, thăng quan.