e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

升降 thăng giáng
♦Lên và xuống.
♦Thịnh suy. ◇Thư Kinh : Đạo hữu thăng giáng (Tất mệnh ) Đạo có thịnh có suy.
♦Tăng giảm.