e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

史跡 sử tích
♦Sự kiện văn vật thời quá khứ còn để lại dấu vết.