e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

史論 sử luận
♦Văn chương nghị luận về lịch sử.