e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

噴火山 phún hỏa sơn
♦Chỉ núi lửa lúc bạo phát phun ra dung nham, sỏi đá, hơi nóng.