e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

噴火 phún hỏa
♦Phun lửa.
♦Nóng giận dữ dội. ◎Như: tâm trung phún hỏa trong lòng nổi giận tóe lửa.