e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

副產品 phó sản phẩm
♦Trong quá trình sản xuất một vật phẩm chính được coi là chủ yếu, có thêm một số sản phẩm phụ thuộc gọi là phó sản phẩm .