e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

品笫 phẩm đệ
♦Phê bình và định thứ bậc cao thấp.