e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

北至 bắc chí
♦Tức tiết Hạ chí .