e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

吽牙 ngâu nha
♦Tiếng chó gầm gừ, sủa tranh giành nhau.