e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

北溟 bắc minh
♦Cũng viết là Bắc minh . Biển lớn ở phương bắc. ◇Trang Tử : Bắc minh hữu ngư, kì danh vi côn, côn chi đại bất tri kì ki thiên lí dã , , (Tiêu dao du ) Bể bắc có loài cá, tên nó là côn, bề lớn của côn không biết mấy nghìn dặm.